KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyhláška č. 353/2009 Sb. o hnojivech

03/11/09
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně