KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 369/2009 Sb. o osivu a sadbě

03/11/09
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Zařazeno v Aktuálně