KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 367/2009 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu

03/11/09
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn

Zařazeno v Aktuálně