KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zalesňování zemědělských pozemků

30/11/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Žádost o dotaci může podat vlastník nebo nájemce předmětného pozemku.

Dotace na zalesnění zemědělských pozemků se poskytuje v rámci Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007–2013 podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. Termín pro podání žádosti je do 30. 11. roku, ve kterém je zalesnění provedeno; žádosti o dotaci na péči o založený porost, případně náhradu se pak podávají v následujících letech do 15. 5. Žadatelem může být vlastník nebo nájemce předmětného pozemku. Podacím místem pro příjem žádosti je místně příslušná Agentura pro zemědělství a venkov – AZV  MZe. Doporučujeme  seznámit se s podmínkami podle výše uvedeného nařízení a s případnými konkrétními dotazy se obrátit na příslušnou AZV. Veškeré informace lze získat též na internetových stránkách MZe http://www.mze.cz/ nebo Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) http://www.szif.cz/.
Zdroj: MZe