KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Posílení rozpočtu malých obcí

15/12/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Příspěvek na přenesenou působnost se několikanásobně zvýší.

Dlouhodobé úsilí Svazu měst a obcí České republiky o spravedlivou úhradu služeb, které obce vykonávají pro stát, bylo korunováno úspěchem. Schválený státní rozpočet obsahuje zvýšení příspěvku na výkon státní správy, což zejména pro malé obce znamená významné posílení rozpočtů.
Podle výstupů z „Analýzy financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD“, kterou pro Ministerstvo financí ČR (dále MF) zpracovávaly vysoké školy, existuje nedostatečná výše úhrad za služby v rámci přenesené působnosti. Z výpočtů mj. vyplynulo, že u nejmenších obcí dochází ke krytí výdajů pouze z 20 %, tedy že služby pro stát financují ze svých prostředků určených pro rozvoj obce. Celkový dluh státu vůči obcí činí podle výpočtů MF zhruba 4 mld. Kč.
V návaznosti na trvalé nedostatečné financování výkonu státní správy na úrovni obcí dochází od roku 2010 ke zvýšení procenta úhrady pro obce I. a II. typu. V průměru by míra financování (příspěvek plus správní poplatky, popř. sankce) měla dosahovat 95 % nákladů. Pro obec I. typu činí navýšení v průměru 118 230 Kč, pro obec s matrikou dalších 364 310 Kč a pro obec se stavebním úřadem ještě 794 350 Kč. Obec, která má matriku i stavební úřad, dostane tedy navíc v průměru o 1 276 890 Kč. Každá obec obdrží v příštím roce minimálně 79 727 Kč.
Zvýšení se však nedotýká obcí s rozšířenou působností (III. typ), a to ani u základních kompetencí. Podle výpočtů MF by zbývající 2 mld., které mají dofinancovat náklady na výkon přenesené působnosti, měly být součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2011. Obce III. typu však poskytují široký rozsah výkonu státní správy, jenž se rok od roku zvyšuje (v poslední době zejména sociální oblast).
Zdroj: SMOČR

Zařazeno v Novinky