KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Posunutí splátek podepsal ministr Šebesta

02/12/09

V Praze 30. listopadu 2009     Možnost posunu splátek uleví zemědělcům   Termín splatnosti návratných finančních výpomocí – půjček poskytovaných v letech 1991 – 1995 je možno trvale posunout z 31. 12. na 31. 3. Vládou dnes schválený pokyn ministra o posunutí termínu splatnosti má ulevit zemědělcům a umožnit jim lépe rozvrhnout finanční prostředky v rámci roku. […]

V Praze 30. listopadu 2009

 
 
Možnost posunu splátek uleví zemědělcům
 
Termín splatnosti návratných finančních výpomocí – půjček poskytovaných v letech 1991 – 1995 je možno trvale posunout z 31. 12. na 31. 3. Vládou dnes schválený pokyn ministra o posunutí termínu splatnosti má ulevit zemědělcům a umožnit jim lépe rozvrhnout finanční prostředky v rámci roku.
 
„Posun termínu splatnosti může zemědělcům ulevit a splátka pro ně nebude další zátěží v hektickém závěru roku. Je to jedna z cest, jak pomoci zemědělcům překonat složité období ekonomické krize,“ řekl ministr Jakub Šebesta. Zemědělci budou moci žádat o posun termínu splatnosti prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov. Tímto krokem zároveň dochází k úpravě úroku, který bude o něco vyšší. Výše úroku se bude vypočítávat pro každý případ individuálně dle pevně daných pravidel. Na konci roku jsou zemědělcům vypláceny například přímé platby SAPS a národní doplňkové platby TOP UP. Rovněž další úhrady svých pohledávek získávají zemědělci až v druhé polovině prosince a v prvních měsících následujícího roku a posun jim tedy umožní rozvolnit finanční zátěž.
  
Tuto možnost požádat o posun splátek budou mít všichni, jichž se splátky návratných finančních výpomocí týkají. Pokyn vstoupí v platnost podpisem ministra, který umožnilo dnešní schválení pokynu vládou.
 
 
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně