KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

21/12/09

Upozornění pro žadatele zařazené do programu V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2010 je třeba podat dotaci Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění […]

Upozornění pro žadatele zařazené do programu

V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky

poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského

podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2010 je třeba podat

dotaci

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu PUZČ

HRDP v předchozích letech.

Aktualizovaný formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl

v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách Státního

zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Další dotační programy/HRDP/Předčasné ukončení

zemědělské činnosti. Dále jsou zde zveřejněny informace týkající se podání a způsobu vyplnění žádosti o dotaci.

V Praze dne 18.12.2009

Mgr. Pavel Húsek

Oddělení Podpory administrace HRDP a PRV

Žádost ona místně příslušný RO SZIF od 1.1.2010 do 15.2.2010.

PUZČ HRDP

na termín pro podání žádostí o dotaci 2010