KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádost o dotace z OP Rybářství

21/12/09

Tisková zpráva   V Praze 17. prosince 2009   Páté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2010   V rámci pátého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a […]

Tisková zpráva
 
V Praze 17. prosince 2009
 
Páté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2010
 
V rámci pátého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b). Páté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 18.2.2010 a ukončeno 8.3.2010 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v těchto opatřeních schválil dne 9.12.2009 ministr zemědělství Jakub Šebesta.
 
Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře – fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky a v případě splnění určitých podmínek, stanovených v Pravidlech, i pro podniky, které pod definici mikropodniků a malých a středních podniků nespadají.
 
Obě opatření, na něž budou v rámci pátého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.
 
Celkový objem finančních prostředků pro toto kolo příjmu žádostí tvoří částka 80 mil. Kč.
 
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat
v období od 18. února 2010 do 8. března 2010
 
na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
Příjem žádostí končí 8. března 2010 ve 13 hodin.
 
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU Národní dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělské intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Novinky a akce