KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Navýšení finančních prostředků pro PRV

25/01/10

Dodatečné navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje venkova 22.1.2010 Tisková zpráva – Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny […]

Dodatečné navýšení finančních prostředků pro

Program rozvoje venkova

22.1.2010

Tisková zpráva – Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně 26 mld. Kč. (1 mld. EUR).

„Navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje venkova o více než jednu miliardu korun představuje velmi dobrou zprávu pro náš agrární sektor, podpora poplyne především do krizí zasaženého sektoru mléka, na obnovitelné zdroje a na zmírnění změny klimatu,“ sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Česká republika zvolila při využití dodatečných peněz strategii koncentrovat podpory k naplnění stávajících cílů programu. Po analýze cílů a zohlednění zkušeností z dosavadní realizace PRV, byl navýšen rozpočet zejména pro opatření Modernizace zemědělských podniků o cca 640 mil. Kč a pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům o cca 350 mil. Kč. Tyto prostředky tak napomohou investovat více než stovce žadatelů – chovatelů dojeného skotu a zpracovatelů mléka a mléčných výrobků do ustájení, technologií dojení či zpracování mléka a mléčných výrobků. Dalších sto projektů je možné podpořit i v oblasti skladování statkových hnojiv, využívání energeticky úsporných materiálů nebo při ochraně proti nepříznivým klimatickým jevům.

Rozpočet určený pro investice k využívání obnovitelných zdrojů v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje byl navýšen o cca 135 mil. Kč v každém opatření, což znamená podporu pro zhruba 10 bioplynových stanic.  Úspěšně realizované projekty pak přispějí k naplnění závazků České republiky – dosáhnout v roce 2010 podílu spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 8%. V rámci opatření Pozemkové úpravy budou v rámci dodatečného rozpočtu ve výši cca 190 mil. Kč podporována vodohospodářská opatření sloužících ke zlepšení vodního režimu v krajině s cílem zadržování vody v krajině, snížení rizika eroze a povodní. Vyčleněné prostředky umožní podporu cca 20 projektům pozemkových úprav.

Schválení návrhu flexibilního využití finančních prostředků evropskou Komisí předcházela řada jednání i na nejvyšších úrovních. Nevládní organizace svými argumenty o významnějších prioritách malých obcí podpořily stanovisko ministerstva zemědělství a schválen tak byl původní návrh odsouhlasený Monitorovacím výborem PRV.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe