KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové účetní standardy pro obce

20/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Čtyři nové standardy vztahující se k účetnictví obcí a jejich příspěvkových organizací.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 byly zveřejněny čtyři nové standardy, které se vztahují na účetnictví obcí a jejich příspěvkových organizací. Upravuje se způsob otevírání účetních knih, transfery, účtování fondů a také nově operace na podrozvahových účtech. Standardy jsou nově označovány čísly 701–704, v některých částech vycházejí z původních (značených 5xx), které byly ke konci roku 2009 zrušeny. Nově dochází k úpravě účtování na podrozvahových účtech a v této souvislosti by si účetní jednotka měla stanovit významnost potenciálně podrozvahových operací. Součástí standardu, zabývajícího se otevíráním účetních knih, je rovněž převodový můstek mezi minulou a novou směrnou účtovou osnovou. K podstatné změně došlo u účtování transferů, neboť od letošního roku se již nepoužívají příjmové a výdajové okruhy. Obdobně účtování fondů se velmi změnilo, navíc standard obsahuje pouze příklady základních fondů, chybí zde např. bytový fond nebo sociální fond.
Vybraná část Finančního zpravodaje je dostupná zde.
Zdroj: SMO

Zařazeno v Novinky