KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přeplatky pojistného na sociálním zabezpečení

11/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Obce by měly vyčkat se žádostmi o vracení pojistného.

Svaz měst a obcí ČR hájí dlouhodobé zájmy samosprávy, a proto doporučuje starostům a zastupitelům vyčkat s podáváním žádostí o přeplatky pojistného na sociálním zabezpečení a nadále v této záležitosti s vládou České republiky jednat. 
Žádost o vrácení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti uhrazeného v roce 2007 podaly nebo její podání zvažují obce a města. Jednají tak na základě dosud neukončeného soudního řízení s podnikatelským subjektem, který pojistné za své zaměstnance záměrně neodváděl.
Situace obcí a jimi zřizovaných organizací, které pojistné uhradily, je však z právního hlediska jiná. Pokud by se navíc na již uhrazené pojistné nahlíželo jako na přeplatek, ze zákona vyplývá, že o vrácení lze požádat ve lhůtě 5 kalendářních let, tedy až do roku 2012.
„Uvědomujeme si, že obce a města tvoří nedílnou součást veřejných rozpočtů s výraznou závislostí na dotacích ze státního a jiných rozpočtů. Vracení částky, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v úhrnu odhaduje na 100 mld. Kč, velmi pravděpodobně povede ke krácení všech ostatních výdajů, tedy zejména investičních a neinvestičních dotací,“ uvedl předseda Svazu Oldřich Vlasák, který v této záležitosti v minulých dnech několikrát komunikoval s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Šimerkou.
Rozhodnutí krajského či následně Nejvyššího správního soudu je třeba respektovat. Obce a města se nyní nacházejí v situaci velmi omezených finančních zdrojů, a proto lze chápat jejich snahu o získání dodatečných finančních prostředků. Jednorázový prospěch však může mít negativní dopady také ve formě zhoršené spolupráce mezi státní správou a samosprávou. S ohledem na probíhající soudní řízení a existující časový prostor pro další případné kroky doporučuje Svaz členským obcím vyčkat s podáváním žádostí o přeplatky pojistného na sociálním zabezpečení

Zdroj: SMO ČR

Zařazeno v Novinky