KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program Podpora bydlení a Podpora regionálního rozvoje v roce 2010

15/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Příjem žádostí o dotace na podporu bydlení a regionálního rozvoje končí 1. února.

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele o dotace z Programu Podpora bydlení a Podpora regionálního rozvoje v roce 2010, že lhůta pro doručení žádostí končí už v pondělí 1. února.
Pro rok 2010 má program Podpora bydlení následující čtyři podprogramy: Podpora regenerace panelových sídlišť, Podpora výstavby technické infrastruktury, Podpora výstavby podporovaných bytů a Podpora oprav domovních olověných rozvodů. Celkem se v letošním roce na podporu bydlení počítá s 490 miliony korun.
Na regionální rozvoj jsou v roce 2010 určeny programy na podporu úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, obnovu venkova a odstraňování bariér v budovách. Celkem je v letošním roce na regionální rozvoj připraveno 430 milionů korun.
Žadatelé o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na http://www3.mmr.cz/zad. Více informací naleznete na stránkách ministerstva v sekcích bytová politika a regionální rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor komunikace, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz, http://www.mmr.cz/

Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Aktuálně