KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reforma účetnictví – první kroky

20/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Upozorňujeme na informace dostupné na webu MF ČR.

Na webové stránce ministerstva financí se postupně objevují dokumenty, které souvisejí s reformou účetnictví a přenosem účetních dat. Reforma se týká všech organizací veřejné správy, přinášíme proto pouze výčet odkazů určených pro obce.
Přechod na nový způsob účetnictví je podmíněn dodáním účetního softwaru, jehož kvalita se rovněž odrazí při odesílání účetních dat v červenci letošního roku, respektive finančních dat v březnu. Nový Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) má z větší části fungovat automaticky (s minimální možností manuálních úprav jinou osobou než odesílatelem), a proto bude velmi záležet na kvalitě údajů, které obce odesílají.
1. Přenos dat bude zajišťovat zodpovědná osoba, a proto na konci loňského roku obce prostřednictvím datových schránek obdržely první oficiální informace o postupu registrace účetní jednotky a zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby. Součást informace tvoří registrační formulář, změnový formulář, potvrzovací formulář. Vyplněné formuláře se zasílají do tzv. Kompetenčního centra, které upozorňuje, že nelze měnit formát vyplněných souborů. V jiném formátu uložené a následně zaslané formuláře nelze dále v Kompetenčním centru automatizovaně zpracovávat a musely by být vráceny zpět odesilateli.
2. Přenos dat lze rovněž uskutečňovat prostřednictvím webové aplikace CSÚIS, do které mají přístup pouze zodpovědné osoby s přiděleným jménem a heslem, a to dle podmínek stanovených v technickém manuálu. Doporučujeme si prostudovat uživatelskou příručku.
3. Technickou podporu zajišťuje Kompetenční centrum prostřednictvím emailové adresy komunikaceSP@mfcr.cz.
Samotné účetnictví zaznamenalo řadu metodický změn. Ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 vyšly čtyři nové standardy účtování, dále pak Ministerstvo financí zveřejnilo vzorová schémata účtování. Metodickou pomoc představuje také příručka zpracovaná Jihočeským krajem, která je dostupná na webových stránkách Svazu.
4. Svaz měst a obcí ČR se reformě účetnictví věnuje již několik měsíců, pořádal také speciální seminář, dočasně byla ve spolupráci se společností KPMG, s.r.o., byla rozšířena poradna.
Doporučujeme členským obcím a městům nepodcenit náročnost přechodu na účetní reformu.
Zdroj: SMO
 

Zařazeno v Aktuálně