KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeská ovocná stezka

14/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

MAS Podlipansko, o.p.s., a Region Pošembeří připravují nový projekt spolupráce.

Ovocná stezka propojí regiony Podlipansko a Pošembeří na jejichž území potkáváme (nejen) jablečné sady, ale jejich historii a historii rodin na nich hospodařících zná málokdo.
Tisková zpráva zde
Zdroj: MAS Podlipansko