KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR

28/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Zpráva MŽP ukazuje, kde a jak zlepšit odpadové hospodářství.

MŽP v pondělí 25. ledna předložilo vládě Zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR. Ze všech 94 stanovených cílů z roku 2003 je 80 % splněno. Ostatní úkoly jsou plněny s většími či menšími výhradami.
Zpráva dokumentuje řadu pozitivních trendů v odpadovém hospodářství. Například materiálové využití veškerých odpadů přesahuje 80 %. Dlouhodobě se zlepšuje také materiálové využívání komunálních odpadů. V referenčním roce 2000 dosahovalo 5,5 %, v roce 2007 už 21 %. Zřejmě vinou recyklační krize ovšem došlo v roce 2008 k poklesu recyklace na 19 %. Největší problém dlouhodobě představuje nárůst ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládky.
Celý článek zde
Zdroj: MŽP

Zařazeno v Aktuálně