KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů

16/02/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Uzávěrka pro podání žádostí do grantového kola menších komunitních grantů je 19. března.

Prostřednictvím programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ chce Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. Program se skládá ze dvou časově oddělených a nezávislých grantových kol – tzv. menších a velkých komunitních grantů – a ze soutěže „Poštovní spořitelna Starosta roku“.
Menší komunitní granty
V rámci menších komunitních grantů podpoří ČSOB a Poštovní spořitelna projekty zaměřené na ochranu životního prostředí na místní úrovni, na péči o místní kulturní dědictví a na rozvoj kulturního a spolkového života.
Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě; stimuluje upevnění „obyčejných“ dobrých sousedských vtahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na komunitu, protože do realizace aktivně zapojí místní obyvatele.
Žádosti o podporu je možné zasílat od 8. února 2010 do 19. března 2010.
Text vyhlášení ke stažení ( , 101.5 kB)
Formulář ke stažení ( , 184.5 kB)
Kontakty: Martina Kulíková, tel.: 233 113 370
Zdroj:Helpnet.cz

Zařazeno v Novinky