KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Finanční objem pro schválení projektů 9. kola Programu rozvoje venkova

22/02/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

ccc

Dne 16. února bylo zahájeno 9. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které potrvá do 8. března 2010 do 13 hodin.
Informujeme žadatele, kteří mají připravené projekty k zaregistrování, že finanční objem, v němž budou po vyhodnocení projekty schváleny, je u jednotlivých opatření následující:
Opatření
mil. Kč
I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
1278,17
I.3.2 Zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců
247,67
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora  společenských funkcí lesů
167,56
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
614,30
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
409,53
Osa IV. LEADER – objemy stanovují jednotlivé místní akční skupiny přímo ve svých výzvách
Ministerstvo zemědělství je prostřednictvím Programu rozvoje venkova připraveno operativně reagovat na aktuální stav zemědělství a trhu zemědělských komodit a rovněž podpořit investiční aktivity podnikatelských subjektů v nelehkém období finanční krize. Snahou je rovněž zajistit rychlé a hladké čerpání evropských fondů. Vzhledem k tomu, že schvalování žádostí 9. kola proběhne až ve 2. čtvrtletí 2010, může ministerstvo zemědělství podle aktuální situace zvážit schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.
Zdroj: MZe