KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konzultace o budoucím vývoji českého zemědělství

04/02/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ministr zemědělství otevřel veřejnou debatu k budoucnosti českého zemědělství.

Ministr zemědělství Jakub Šebesta otevřel 29. ledna veřejnou konzultaci o budoucím vývoji českého zemědělství, do které je možné zasáhnout prostřednictvím webových stránek ministerstva zemědělství.
Veřejnou konzultaci naleznete na adrese: http://eagri.cz/public/eagri/verejnakonzultace/
Jednou ze současných priorit ministerstva zemědělství je analyzovat stav českého zemědělství a souvisejících oborů a nabídnout směřování, které by jim poskytlo dlouhodobou perspektivu. Z tohoto důvodu se připravuje materiál „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Záměrem ministerstva je vést širokou a otevřenou diskusi a zapojit do ní jak odbornou, tak širokou veřejnost. Z tohoto důvodu jsme připravili tuto veřejnou konzultaci, v rámci které má veřejnost možnost sdělit své názory. Příspěvky budou projednány ve Skupině pro strategické otázky v zemědělství, kterou ministr zemědělství zřídil jako svůj poradní orgán v prosinci loňského roku, a budou využity při tvorbě výše zmíněné vize.
Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuálně