KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Lesní pedagogika vstupuje do vzdělávacího procesu na pedagogické fakultě…

05/02/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Postřehy ze VI.Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů na přírodovědecké a zemědělské předměty.

Ve dnech 28 – 30.1.2010 se uskutečnila v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT ČR v Tatranské Štrbě již VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů na přírodovědecké a zemědělské předměty na téma:

“ Význam teorie, empirie a pedagogické praxe pro přípravu učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů“.  

Konferenci pořádal Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity Praha.

V sekci D, která se převážně zabývala popularizací věd vystoupil také pan Ing. Ivo Machar, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s prezentací o zahájení výuky lesní pedagogiky jako nepovinného předmětu pro studenty magisterského studia. Vzhledem k tomu, že Ústav zemědělské ekonomiky a informací má jako jednu cílovou skupinu, kterou vzdělává i lesní pedagogy, proto jsem po skončení sekce položil Ing. Ivo Macharovi, Ph.D. několik otázek:

rozhovor s panem Ing. Ivo Macharem,Ph.D.