KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Střední Povltaví informuje

02/02/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Projekt ,,Domov náš“ navázal na několikaletou tradici odobných projektů –  projekt byl zaměřen na ukázku lidových tradic na venkově, součástí projektu bylo vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky  MŠ a 1. st. ZŠ z celého Jihočeského kraje, dále uspořádání kulturního vystoupení (Kovářovan) na Zemi Živitelce v  Č. Budějovicích, vydání pexes z úspěšných děl dětí, vydání kalendáře tradic včetně úspěšných děl dětí.