KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové standardy GAEC

04/02/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Standardy vstoupily v platnost 1. ledna roku 2010.

Standardů je celkem 11 a na základě evropské legislativy, konkrétně přílohy č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jsou rozděleny do 5 tematických okruhů:
1. Eroze půdy(GAEC 1, GAEC 2)
2. Organické složky půdy (GAEC 3, GAEC 4)
3. Struktura půdy (GAEC 5)
4. Minimální úroveň péče (GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8 a GAEC 9)
5. Ochrana vody a hospodaření s ní (GAEC 10, GAEC 11)
Standard GAEC 11 (ochranné pásy podél vodních toků) bude uplatňován až od 1. 1. 2012.
MZe pro Vás ještě před zavedením nových standardů v roce 2009 připravilo informační listy, které poskytnou základní přehled o každém standardu GAEC (např. znění standardu, důvody jeho zavedení do praxe, požadavky kontrolního orgánu ke kontrole). Tyto listy nejsou a nemohou být vyčerpávajícím návodem k plnění jednotlivých standardů.
Informační listy jsou Vám k dispozici na místně příslušných Agenturách pro zemědělství a venkov (AZV) a také ke stažení v záložce Dokumenty ke stažení.
V případě nejasností je možné použít rubriku Help Desk Cross compliance, kde najdete již zodpovězené nejčastější dotazy (FAQ), kontaktní email a telefonní číslo pro nové dotazy. 
Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuálně