KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Požadavek SPOV ČR

22/02/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

České dřevo se musí zpracovávat doma!

Předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR spolu s jeho krajskými organizacemi při vědomí hodnoty našeho největšího národního bohatství – lesů – ostře protestuje proti záměrům podniku Lesy České republiky ponechat v letech 2011–2020 veškerou vytěženou dřevní hmotu v majetku těžebních firem.
Toto strategické rozhodnutí fakticky zlikviduje české a moravské dřevozpracující firmy, zaměstnávající dlouhodobě tisíce lidí obývajících i ten nejodlehlejší venkov.
SPOV ČR požaduje jasné a dlouhodobé záruky, že část dřevní hmoty bude prodávána i nadále našim zpracovatelům, a že tímto záměrem nebude ohrožen základní cíl plánovacího období EU pro roky 2007–2013, tj. stabilizace venkova formou podpory a udržení pracovních příležitostí i v nejodlehlejších oblastech.
V této věci plně podporuje Společenstvo dřevozpracujících podniků (ke stažení jeho tisková zpráva a dopis regionům).
Zdroj: SPOV ČR

Zařazeno v Novinky a akce