KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF zveřejnil novou žádost o dodávku potravin z intervenčních zásob pro nejchudší osoby v České republice 2010/2011 

18/02/10
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Žádost o dodávku potravin pro nejchudší osoby ČR včetně příloh je možné podávat do 15.3.2010 na regionální pracoviště SZIF 

Zařazeno v Aktuálně