KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bezbariérové obce

24/03/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

MMR podpoří bezbariérový rozvoj obcí téměř 9 miliony korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 9 miliony korun projekty v pěti městech, které mají za cíl zřídit bezbariérové obecní prostory. Dotace půjdou z ministerského programu Bezbariérové obce. Na dobře přístupné městské úřady a pečovatelské domy se tak mohou těšit zdravotně handicapovaní v Milevsku, Přerově, Desné, Ústí nad Orlicí a Slavičíně.

V České republice je podle odhadu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany asi jedna třetina lidí se sníženou mobilitou. Kromě zdravotně postižených je totiž třeba započítat i seniory, ale také například maminky s dětmi. Výbor dokonce počítá, že se číslo ještě navýší, populace stárne.
Do výzvy programu přihlásili zájemci celkem osm žádostí. Hodnotitelská komise jich doporučila ministrovi ke schválení šest. Dvě zamítnuté žádosti nesplnily všechny požadavky stanovené v zásadách programu. Obcím  ministerstvo pro místní rozvoj přispěje částkou 8 miliónů 922 tisíc korun. Státní podpora dosahuje až padesát procent vynaložených nákladů.
V Milevsku tak budou moci postavit bezbariérový výtah a nainstalovat schodišťové plošiny, v Ústí nad Orlicí pomůže peněžní dotace k výstavbě bezbariérového výtahu domu sociální péče. Radnice by měla být přístupnější díky finanční pomoci i lidem ze Slavičína.
„V letošním roce se vlivem hospodářské recese  a nižších obecních rozpočtů přihlásilo méně žadatelů než loni, na druhou stranu jsme ale mohli přidělit větší dotaci. Například Milevsko uspělo dokonce se dvěma žádostmi,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Program Bezbariérové obce byl poprvé vyhlášen v roce 2008. Jeho cílem je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
Příjemcem dotace je výhradně obec, případně město. Jejich záměry bezbariérových tras musí být předem  schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Loni se z programu rozdělilo celkem deset milionů korun.
Zdroj: MMR

Zařazeno v Dotace