KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotační programy na bydlení

12/03/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

SFRB může díky novele dál podporovat rozvoj bydlení.

Financování Státního fondu rozvoje bydlení, který pomocí dotačních programů podporuje rozvoj českého bydlení, je zachováno. Stalo se tak díky přehlasování prezidentova veta novely zákona o SFRB a konečnému přijmutí této novely.
Schválení novely neznamená žádné nekontrolované prohloubení rozpočtového schodku, a nezvyšuje ani žádné mandatorní výdaje státního rozpočtu. Objem případných finančních přesunů pro SFRB totiž plně závisí na rozhodnutí vlády a Poslanecké sněmovny pro každý rozpočtový rok.
„Novela je důležitá především pro stabilitu fondu a dlouhodobou udržitelnost rozvoje bytové politiky. Podporu bydlení pociťují zejména střední a nižší příjmové skupiny obyvatel,“ upřesnil ministr Vondruška.
Státní fond rozvoje bydlení má několik úspěšných dotačních programů, které pomáhají rozvíjet české bydlení. Jedním z nejúspěšnějších je program PANEL. Za loňský rok bylo z tohot programu vyplaceno  2 653 mil. Kč, což   představuje více než 82 000 rekonstruovaných bytů. Dalším programem SFRB jsou úvěry mladým, ze kterého se v roce 2009 poskytlo 2 700 úvěrů v objemu cca 800 mil. Kč.
V současné době plánuje SFRB společně s ministerstvem revizi některých programů tak, aby se dosáhlo jejich ještě větší efektivity. Zvažuje se např. úprava podmínek nového programu SFRB Podpora výstavby sociálních nájemních bytů.
Programy SFRB na rok 2010:
• Podpora rekonstrukcí bytových domů – program Nový PANEL
• Podpora výstavby sociálních nájemních bytů – nový program od listopadu 2009, je určen všem potenciálním investorům už nejen obcím, podpora nabídky bytů pro příjmově slabší občany
• Podpora mladých domácností při pořízení bytu – úvěry mladým do 35 let věku – do výše  300 000 Kč, 2 % p. a., splatné do 20 let, na výstavbu, na koupi  a na pořízení družstevního bytu
• Podpora investorů nájemního bydlení formou záruk za splácení investičních úvěrů, zcela nový program připravujeme možnost podávání žádostí od dubna 2010

Zdroj: MMR

Zařazeno v Dotace