KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Farma roku 2010

22/03/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Farmáři hlaste se do dalšího ročníku soutěže.

Předsednictvo ASZ ČR vyhlašuje další ročník prestižní soutěže o Farmu roku 2010. Každý region ASZ může nominovat své členské farmy – nezáleží přitom ani na jejich zaměření, ani na velikosti. V průběhu léta pak proběhne hodnocení přihlášených farem a koncem roku opět slavnostní vyhlášení. Podmínky soutěže a přihlášku ke stažení na www.asz.cz. Neváhejte a hlaste se do soutěže, jejímž cílem je prezentovat úspěšné farmy a soukromé hospodaření.

Do soutěže se může přihlásit každý člen ASZ (kromě členů výběrové komise), bez ohledu na výrobní zaměření, velikost farmy či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Podmínkou je, aby nominaci farmy do soutěže podpořil region ASZ, jehož je zemědělec členem. Farma pak je hodnocena v pěti kritériích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy.
Úspěšné farmy, které se umístí na prvních pěti místech, budou oceněny finančními částkami. Rada ASZ stanovila ceny pro vítěze v celkové výši 200 tisíc korun.

Pokud máte zájem o účast v soutěži, kontaktujte vaši regionální ASZ, která farmu do soutěže nominuje. Vyplněnou přihlášku (viz níže) pak můžete zaslat do hlavní kanceláře ASZ ČR e-mailem (kancelar@asz.cz) nebo poštou (Dělnická 30, 170 00 Praha 7).

Termín, do kdy je možné svou farmu přihlásit, je 28. května 2010.
Zdroj: ASZ ČR

Zařazeno v Aktuálně