KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy pod dozorem

17/03/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Letecká hasičská služba zahajuje svou činnost.

V pondělí 15. března odstartovalo dvouleté období, kdy bude lesy hlídat a hasit tzv. letecká hasičská služba. Tuto službu provozuje ministerstvo zemědělství, i když je to nad rámec jeho zákonných povinností. Povinnost zajistit požární ochranu by bez této služby měli všichni vlastníci lesa o výměře větší než 50 ha.
Prevence požárů a jejich případné hašení bylo vybráno ve veřejné soutěži na období dvou let. Hlídkování poběží od 15. března do 31. října 2012. LHS bude pokrývat všechny lesy s výjimkou lesů ve správě ministerstev obrany a životního prostředí. Z dlouhodobého hlediska LHS výrazně napomáhá redukovat riziko lesních požárů a značně snižuje vzniklé škody. Při hašení požáru pak tato služba spolupracuje s pozemními jednotkami Hasičského záchranného sboru.
Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce