KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nařízení vlády č. 77/2010 Sb. o opatření na podporu trhu v odvětví mléka

25/03/10
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory

Zařazeno v Aktuálně