KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 87/2010 o platbách na krávy

31/03/10
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Zařazeno v Aktuálně