KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plán činnosti na rok 2008

16/03/10

    Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje     PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2008   Tématická náplň informačního působení v roce 2008: –         Společná zemědělská politika –         Informační podpora Programu rozvoje venkova – fond EAFRD –         Informace ke Cross – compliance –    Informační podpora poradenství, –    Informace v oblasti prvovýroba […]

 

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2008

 

Tématická náplň informačního působení v roce 2008:

         Společná zemědělská politika

         Informační podpora Programu rozvoje venkova – fond EAFRD

         Informace ke Cross – compliance

   Informační podpora poradenství,

   Informace v oblasti prvovýroba zemědělských produktů,

   Informace k tématice potravinová bezpečnost

 

 

1.                  Pokračovat ve vzájemné spolupráci s MZe, ZA PÚ Příbram, Středočeským krajem, Ústavem zemědělských a potravinářských informací Praha** a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími ve Středočeském kraji a ostatními KISy (* průběžně)

 

2.                  Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin (* průběžně)

 

3.                  Aktualizovat registr místních iniciativ, vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin, a resortních akreditovaných poradců a poradců – metodiků UZPI podle registru ÚZPI (* průběžně)

 

4.                  Aktualizovat registr zemědělských vzdělávacích zařízení vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin a kalendář vzdělávacích akcí a profesních setkání z oblasti zemědělství a rozvoje venkova ve Středočeském kraji (* průběžně)

 

5.                  Aktualizovat webové stránky KIS Středočeského kraje, přebírat články, odkazy a události z jiných redakčních systémů (ÚZPI Praha, Mze, ostatní KISy, státní instituce, kraj, profesní a zájmové organizace, vzdělávací instituce, evropské informační stránky aj.), ve spolupráci s ÚZPI distribuovat tištěné materiály (* průběžně)

 

6.                  Získávat informace z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a přenášet je různými způsoby a to především elektronickými formami komunikace – e-mailem, webovými stránkami a písemnou formou pro zájemce, kteří nemají možnost získávat informace elektronickými formami (* průběžně)

 

7.                  Poskytovat telefonické či osobní prvotní konzultace a zprostředkovávat kontakt na poradce z registru Mze a poradce-metodiky UZPI při rozsáhlejších dotazech či problémech (* průběžně)

 

8.                  Umožnit a zprostředkovat možnost přímých osobních nebo elektronických konzultací zájemců s odborníky na tématiku: společná zemědělská politika a Cross-Compliance, programy k podpoře prosazování cílů společné zemědělské politiky, poradenský systém a realizace poradenského programu (* průběžně)

 

9.                  Propagace KIS Středočeského kraje formou informačních a propagačních materiálů. Společně s ostatními krajskými informačními středisky zajištění vlastního informačního stánku na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích (* srpen). Zajištění informačního stánku ve spolupráci se Středočeským krajem na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (* říjen) včetně Středočeských dožínek (pro Středočeský kraj). Účast ve stánku Středočeského kraje věnovaného potravinářské regionální výstavě Zemědělec (* březen) v Lysé nad Labem.  Účast na Národní konferenci o venkovu, pokud se bude konat (* podzim).

 

*   časový harmonogram

** nebo s nástupnickou organizací ÚZPI

Zařazeno v Aktuálně