KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plán činnosti na rok 2009

16/03/10

    Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje     PLÁN     1.                  Pokračovat ve vzájemné spolupráci s MZe, AZV Příbram, Středočeským krajem, Ústavem zemědělské ekonomiky informací Praha** a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími ve Středočeském […]

 

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje

 

 

PLÁN

 

 

1.                  Pokračovat ve vzájemné spolupráci s MZe, AZV Příbram, Středočeským krajem, Ústavem zemědělské ekonomiky informací Praha** a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími ve Středočeském kraji a ostatními KISy (* průběžně)

 

2.                  Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin (* průběžně)

 

3.                  Aktualizovat registr místních iniciativ, vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin, a resortních akreditovaných poradců a poradců – metodiků UZEI podle registru ÚZEI (* průběžně)

 

4.                  Aktualizovat registr zemědělských vzdělávacích zařízení vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin a kalendář vzdělávacích akcí a profesních setkání z oblasti zemědělství a rozvoje venkova ve Středočeském kraji. Při aktualizaci spolupracovat s odborem vzdělávání MZe a ÚZEI (* průběžně)

 

5.                  Aktualizovat webové stránky KIS Středočeského kraje, přebírat články, odkazy a události z jiných redakčních systémů (ÚZEI Praha, Mze, ostatní KISy, státní instituce, kraj, profesní a zájmové organizace, vzdělávací instituce, evropské informační stránky aj.), ve spolupráci s ÚZEI a s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi distribuovat tištěné materiály a metodiky (* průběžně)

 

6.                  Získávat informace z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a přenášet je různými způsoby a to především elektronickými formami komunikace – e-mailem, webovými stránkami, popřípadě osobními a telefonickými konzultacemi (* průběžně)

 

7.                  Poskytovat telefonické, e-mailové a osobní vstupní konzultace a při rozsáhlejších a odbornějších dotazech zprostředkovávat kontakt na poradce z registru MZe, poradce-metodiky ÚZEI a výzkumné a vzdělávací organizace. V roce 2009 bude kladen důraz na poskytování konzultací v oblasti Vzájemného plnění a následných kontrol podmíněnosti. (* průběžně)

 

8.                  Propagace KIS Středočeského kraje formou informačních a propagačních materiálů. Společně s ostatními krajskými informačními středisky zajištění vlastního informačního stánku na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích (* srpen). Zajištění informačního stánku ve spolupráci se Středočeským krajem na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (* říjen) včetně Středočeských dožínek (pro Středočeský kraj). Účast v hodnotitelské komisi soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje a pomoc na stánku Středočeského kraje věnovaného potravinářské soutěži na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (* březen).

 

*   časový harmonogram

Zařazeno v Aktuálně