KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Plán činnosti na rok 2010

16/03/10

        Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje o.p.s. Poštovní 4, 261 01 Příbram V. Tel: 721 315 260     PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010   Tématická náplň informačního působení v roce 2010: –          Společná zemědělská politika –          Informační podpora Programu rozvoje venkova –PRV (EAFRD), PGRLF –          Informace ke […]

 

 

 

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje o.p.s.

Poštovní 4, 261 01 Příbram V.

Tel: 721 315 260

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

 

Tématická náplň informačního působení v roce 2010:

          Společná zemědělská politika

          Informační podpora Programu rozvoje venkova –PRV (EAFRD), PGRLF

          Informace ke kontrole podmíněnosti, tzv.  Cross – compliance

          Informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe

         Informační podpora poradenství

         Informace v oblasti prvovýroby zemědělských produktů

         Informace k tématice potravinová bezpečnost

          poskytování vstupních konzultací

           propagace regionálních výrobků

 

1.         Pokračovat ve vzájemné spolupráci s MZe, AZV po celém Středočeském kraji, především s AZV Příbram, Středočeským krajem, Ústavem zemědělských ekonomických a potravinářských informací Praha a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími ve Středočeském kraji a ostatními KIS (* průběžně)

 

2.         Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin (* průběžně)

 

3.         Aktualizovat registr místních iniciativ, vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin, a resortních akreditovaných poradců a metodiků UZEI podle registru ÚZEI (* průběžně)

 

4.         Aktualizovat registr zemědělských vzdělávacích zařízení vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin a kalendář vzdělávacích akcí a profesních setkání z oblasti zemědělství a rozvoje venkova ve Středočeském kraji. Při aktualizaci spolupracovat s odborem vzdělávání MZe a ÚZEI (* průběžně)

 

5.         Aktualizovat webové stránky KIS Středočeského kraje, přebírat články, odkazy a události z jiných redakčních systémů (ÚZEI Praha, Mze, ostatní KIS, státní instituce, kraj, profesní a zájmové organizace, vzdělávací instituce, evropské informační stránky aj.), ve spolupráci s ÚZEI a s výzkumnými, vzdělávacími organizacemi distribuovat tištěné materiály a metodiky (* průběžně)

 

 

6.         Získávat informace z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a přenášet je různými způsoby a to především elektronickými formami komunikace – e-mailem, webovými stránkami, popřípadě osobními a telefonickými konzultacemi (* průběžně)

 

7.         Poskytovat telefonické, e-mailové  a osobní vstupní konzultace a při rozsáhlejších a odbornějších dotazech zprostředkovávat kontakt na poradce z registru MZe, metodiky ÚZEI a výzkumné a vzdělávací organizace. V roce 2010 tak jako v loňském roce  bude kladen důraz na poskytování konzultací v oblasti  kontrol podmíněnosti. Cross – compliance (* průběžně)

 

8.         Propagace KIS Středočeského kraje formou informačních a propagačních materiálů. Společně s ostatními krajskými informačními středisky zajištění vlastního informačního stánku na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích (* srpen). Zajištění informačního stánku ve spolupráci se Středočeským krajem na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (* říjen) včetně Středočeských dožínek (pro Středočeský kraj). Účast v hodnotitelské komisi soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje a pomoc na stánku Středočeského kraje věnovaného potravinářské soutěži na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (* březen).

 

9.         Vytvořit rubriku transfer poznatků V a V do praxe. Propagovat vědu a výzkum. Ke spolupráci vyzvat Českou zemědělskou univerzitu a začít vzájemně spolupracovat. (průběžně)

 

10.       Propagace regionálních potravin. (průběžně, aktivním přístupem – srpen, říjen)

 

 

 

 

*   časový harmonogram

 

Zařazeno v Aktuálně