KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plán činnosti správní a dozorčí rady na rok 2009

16/03/10

    Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s.   Plán práce správní a dozorčí rady na rok 2009   leden 2009                          schůze správní rady a dozorčí rady   –             závěrečná zpráva MZe 2008, čerpání dotací za rok 2008 –             plán činnosti a rozpočet KIS Středočeského kraje na rok 2009 – MZe –             plán činnosti a […]

 

 

Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s.

 

Plán práce správní a dozorčí rady na rok 2009

 

leden 2009                          schůze správní rady a dozorčí rady

 

             závěrečná zpráva MZe 2008, čerpání dotací za rok 2008

             plán činnosti a rozpočet KIS Středočeského kraje na rok 2009 – MZe

             plán činnosti a rozpočet KIS Středočeského kraje na rok 2009 – Středočeský kraj

             schválení plánů činnosti a rozpočtu

             schválení jmenování členů SR KIS ing. Hrdličky a ing. Stehlíka na další funkční období

 

 

březen/duben 2009             schůze správní rady a dozorčí rady

 

       výroční zpráva o.p.s. za rok 2008

             zpráva dozorčí rady

             účetní uzávěrka za rok 2008 a zúčtování hospodářského výsledku

             schválení účetní závěrky za rok 2008

             personální změny

 

 červen/červenec 2009          schůze správní  a dozorčí rady

 

             dílčí zpráva pro Mze za 1. pololetí 2009

             Středočeské dožínky 2009 a spolupráce na projektu potravinářské výstavy

             zpráva za minulé období

 

 

říjen/listopad 2009                 schůze správní a dozorčí rady

 

             proplacení vyúčtování k dílčí zprávě pro Mze

             závěrečná zpráva pro Mze za rok 2009

             vyhodnocení realizace spolupráce se Středočeským krajem

             příprava plánu činnosti  KIS Středočeského kraje na rok 2010

 

 

 

V Příbrami 24.10.2008                                                                      ing. Jiří Neudörfl

Zařazeno v Aktuálně