KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Přechodná podpora v roce 2010

23/03/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Regiony s dobrými výsledky mohou využívat dotace fondů EU.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo regiony se soustředěnou podporou státu. Některé totiž vykázaly lepší výsledky, než byla stanovená kritéria a byly vyřazeny. To však svědčí o dobrém vedení uvedených regionů a zvýšení podnikatelské aktivity.
Jednotlivé okresy byly hodnoceny podle míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. Nezaměstnanost však není jediné kritérium. Vychází se rovněž z daňových příjmů obcí z podnikajících fyzických osob, počtu podnikatelů (fyzických osob) na 1000 obyvatel a kupní síly obyvatel.
Oproti původnímu vymezení, vzhledem ke zlepšení situace, již nejsou zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu okresy Litoměřice, Frýdek-Místek, Opava a obvody obcí s rozšířenou působností Bystřice n. Pernštejnem, Bučovice a Mikulov. Jmenované regiony vykázaly lepší výsledky než byla stanovená kriteria.
V souladu s obdobnými pravidly Evropské komise navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnout projektům realizovaným na území vyřazených okresů v roce 2010 přechodnou podporu. Regiony mohou rovněž žádat  o stejné či obdobné dotační tituly z evropských fondů.  Mnohé aktivní regiony, které nejsou státem soustředěně podporovány, jsou schopny čerpat finanční prostředky např. ze Strukturálních fondů EU. Záleží na kvalitě projektů, efektivitě a dopadech jejich realizace.  
Zdroj: MMR

Zařazeno v Novinky