KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozhodnutí komise EU č. 2010/135/EU o geneticky modifikovaném produktu z brambor

08/03/10
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Rozhodnutí komise, kterým se uvádí na trh produkt z brambor geneticky modifikovaný za účelem zvýšení obsahu amylopektinové složky ve škrobu

Text rozhodnuti komise 135/2010  (Text s významem pro EHP)

(Pouze švédské znění je závazné) 

Zařazeno v Rostlinná výroba