KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společná školení k realizaci opatření osy IV. LEADER v PRV

04/03/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Školení pracovníků RO SZIF a zástupců jednotlivých MAS na úrovni NUTS2 k metodě LEADER

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR, o.s. si Vás dovolují pozvat na společná školení k realizaci opatření osy IV. LEADER v PRV. Harmonogram jednotlivých školení včetně míst konání a programu naleznete v pozvánce. Pro bližší informace kontaktujte RO SZIF ve vašem regionu.
Pozvánka na školení (PDF, 201 KB)