KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroční zpráva za rok 2008

16/03/10

Výroční zpráva o činnosti Krajského informačního střediska Středočeského kraje, o.p.s. za rok 2008     V Příbrami dne 13.3.2009   Společnost KIS Středočeského kraje pokračovala v činnosti podle plánu činnosti pro dotační titul 9 F e Podpora poradenství v zemědělství/ regionální přenos informací o realizaci Společné zem. politiky, zejména požadavků cross compliance, zajišťovaný prostřednictví Krajských inform. středisek pro […]

Výroční zpráva o činnosti Krajského informačního střediska Středočeského kraje, o.p.s. za rok 2008

 

 

V Příbrami dne 13.3.2009

 

Společnost KIS Středočeského kraje pokračovala v činnosti podle plánu činnosti pro dotační titul 9 F e Podpora poradenství v zemědělství/ regionální přenos informací o realizaci Společné zem. politiky, zejména požadavků cross compliance, zajišťovaný prostřednictví Krajských inform. středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) – tzv. Zásady 2008, které spravuje Ministerstvo zemědělství ČR, a smlouvy o dotaci č.1796/OŽP/2008, poskytnutou Středočeským krajem.

Společnost udržuje a aktualizuje vlastní webové stránky www.kis-stredocesky.cz, počet shlédnutí za rok 2008 byl 2 129 888, bylo publikováno celkem 922 příspěvků. Společnost posílá pravidelně aktuální informace ze zemědělství a rozvoje venkova a ze Středočeského kraje ve formě elektronického zpravodaje (jednou za jeden až dva týdny) a měsíčního kalendáře, několikrát ročně i klasickou poštou. Počet klientů se mírně zvyšuje, navíc hodně reakcí a dotazů přichází vně skupiny klientů. KIS poskytuje telefonické, osobní a e-mailové konzultace (podrobný rozpis viz příloha – Přehled činností).

Společnost uspořádala spolu s místními okresními zemědělskými organizacemi (OAK, ZS, ASZ) a zemědělskými agenturami celkem 17 seminářů a 9 organizovaných konzultací, jichž se zúčastnilo 1209 účastníků. Místa konání byla po celém kraji (Rakovník, Beroun, Unhošť, Hodkovice, Příbram, Březnice, Krásná Hora, Benešov, Čerčany, Poděbrady, Dobrovice, Bezno). Tématem seminářů bylo jarní kolo podávání žádostí o přímé platby a platby z osy II PRV, Nitrátová směrnice a ochrana vod, kontrola podmíněnosti cross compliance a změny v opatření osy II., zemědělství ve Středočeském kraji, tématem konzultací bylo vedení evidence hnojení a přípravků ochrany rostlin, obnovitelné zdroje energie a činnost KIS (koncepce poradenství MZe), hospodaření bez živočišné výroby a dotační titul PRV předčasné ukončení zemědělské činnosti. Semináře byly pořádány s využitím finančních prostředků ÚZEI Praha a Středočeského kraje, konzultace byly financovány z prostředků MZe.

            V rámci spolupráce se zemědělskými organizacemi se zúčastnili zástupci KIS sedmi jednání regionální agrární komory a 10 jednání či akcí zem. svazů na okresní úrovni, tří pracovních setkání krajských informačních středisek (únor, červenec a listopad) a cca desíti vzdělávacích akcí, seminářů a kurzů. Připravili jsme jako organizátoři a ve spolupráci s ostatními KISy zajistili informační stánek na výstavě Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích (srpen), zúčastnili jsme se zasedání výstavního výboru ZŽ (duben) a jednání k celostátní síti pro venkov na MZe v Praze (listopad).

            V rámci spolupráce se Středočeským krajem se pracovnice KIS podílela na práci hodnotitelské komise soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2007 (leden), na přípravě propagační brožury  a zajistili jsme obsluhu informačního stánku na jarní výstavě Zemědělec 2008 v Lysé nad Labem (březen). Dále jsme dle smlouvy o dotaci zajistili informace do brožury o oceněných Zemědělských hospodářích Středočeského kraje 2008, výrobu pohárů a zajištění informačního stánku na podzimní výstavě Zemědělec 2008 v Lysé nad Labem ve spolupráci s ÚZEI Praha, dále jsme pomohli s vytištěním brožur a plakátů ke Středočeským dožínkám 2008 (září, říjen). Pro lepší informovanost zemědělské a venkovské veřejnosti jsme z prostředků Středočeského kraje vydali brožury Zemědělství a zemědělské poradenství ve Středočeském kraji (říjen) a Zemědělský kalendář 2009 (prosinec).

            V prvním pololetí roku 2008 pokračovala realizace projektu z OP RLZ č. CZ.04.1.03/3.3.02.2/0013 Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství. Ve spolupráci s partnery, tj. Agrární komorou Příbram a Agrární komorou Benešově jsme uspořádali 17 odborných seminářů, z toho dva v terénu, dva kurzy počítačových dovedností a tři kurzy angličtiny pro zemědělce (leden – březen), dále dvoudenní odbornou exkurzi po Čechách (duben) a připravili jsme jako editoři vydání Sborníku učebních textů z projektu (červen). Po dobu projektu jsme zajišťovali zveřejňování informací a podpůrných učebních textů a dokumentačních fotografií na internetových stránkách KIS Středočeský při plnění pravidel publicity, zároveň s běžnou administrativou a účetnictvím k projektu.

            Činnost KIS Středočeského kraje byla v roce 2008 zkontrolována ze strany státních orgánů: OSSZ, VZP, FÚ a odboru poradenství a vzdělávání MZe, kontroly nenašly závady. Správní a dozorčí rada se sešla na třech schůzích (v dubnu, červnu a v říjnu 2008). V organizaci pracovala jedna pracovnice, druhá byla na rodičovské dovolené, poradenské služby a organizaci dožínek nám pomohli zajistit pracovníci zakladatelských organizací.

            Kromě činnosti hrazené z dotací společnost provozovala doplňkovou činnost, tj. spolupráci se sponzory (propagace banky na webu KIS, prezentace na seminářích KIS a na dožínkách, poskytování písemných nabídek a informačních materiálů), organizování seminářů mimo plán činnosti pro MZe (semináře zadávané ÚZEI Praha) a služby pro Střed. kraj k potravinářské soutěži.

Zařazeno v Výroční zprávy