KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova

29/03/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Elektronická verze

V třetím čísle roku 2010 si například můžete přečíst:
 
– Téma: Program rozvoje venkova je pro projekty obcí téměř vyčerpán, zůstane jen LEADER. Ve III. ose je už jen
 miliarda.
– Spolek se prezentoval na sněmu Agrární komory, Národní sítě MAS a výstavě Techagro
– Řízení obce je stále složitější, spolky pomáhají, aby lidé žili pohromadě. Rozhovor s J. Kvapilem, předsedou
 SPOV v Libereckém kraji.
– Mladá generace a rozvoj venkova: Vzdělávání o místní identitě a plánování rozvoje obce s dětmi
– Dotace: MMR podporuje hospodářsky slabé regiony. SZIF a MAS pořádají společné semináře

Zpravodaj číslo tři

Zařazeno v Aktuálně