KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cestovní ruch pro všechny

12/04/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

O dotace z Podprogramu Cestovní ruch pro všechny mohou příjemci žádat do 30. dubna 2010.

Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů a účelnému vynaložení finančních prostředků se MMR rozhodlo prodloužit termín pro podání žádostí o dotace z Podprogramu Cestovní ruch pro všechny o dalších 14 dnů, tj. do 30. dubna 2010. Ministerstvo zároveň připravuje na 16. duben od 8:30 hodin v pořadí třetí seminář, na kterém budou potenciálním žadatelům vysvětleny zásady Podprogramu a zodpovězeny případné dotazy.
„Dotace podporují vznik nových produktů určených mládeži, rodinám s malými dětmi, seniorům a handicapovaným. Právě pro tyto skupiny obyvatel je potřeba přizpůsobit služby cestovního ruchu,“ uvedl ministr Vondruška.
V letošním roce je na Cestovní ruchu pro všechny připraveno 100 mil. Kč, minimální výše rozpočtu projektu je 1 mil. Kč, maximální hranice pak 5 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 50 %, dalších 50 % je tvořeno vlastními finančními prostředky žadatele.
Více informací zde
Zdroj: MMR ČR