KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Energetická efektivita ve městech obcích

15/04/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Seminář se uskuteční v rámci programu Exportinitiative Energieeffizienz.

Dne 18. května 2010 pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora v Praze v hotelu Anděl česko-německý seminář "Energetická efektivita ve městech obcích", jehož cílem je výměna znalostí a zkušeností mezi českými a německými odborníky a případné navázání obchodních kontaktů mezi firmami z obou zemí. Hlavními tématy tohoto semináře budou energetické úspory v budovách a zavádění energetického managementu.
O možnostech energetických úspor ve městech a obcích, možnostech uplatňování principů energeticky úsporného stavění u městských budov, o rozvoji měst v souladu s požadavky na ochranu klimatu i o zkušenostech se zaváděním energetického managementu budou hovořit němečtí a čeští odborníci – Dr. Burkhard Schulze Darup (architekt), prof. Manfred Hegger (Technische Universität Darmstadt), Ing. Miroslav Šafařík (PORSENNA, o. p. s.), akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. Juraj Hazucha (Centrum pasivního domu). Prezentaci na téma aktuálních možných podpor, které lze pro některé projekty získat, přednese Ing. arch. Petr Štěpánek ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na semináři dále krátce představí související produkty a služby několik německých firem. 
Seminář se uskuteční v rámci programu Exportinitiative Energieeffizienz financovaného Spolkovým ministerstvem hospodářství a technologie (BMWi). Díky této podpoře je účast pro všechny posluchače semináře zdarma.
Seminář bude simultánně tlumočen.  
Více informací včetně programu a přihlášky najdete na internetových stránkách Česko-německé obchodní a průmyslové komory.
Zdroj: SPOV ČR

Zařazeno v Novinky