KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pojištění lesních porostů a lesních školek

12/04/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Informace o možnostech pojištění.

Podle informací české asociace pojišťoven lze pojistit lesní porosty a lesní školky pro případ poškození nebo zničeni požárem, vichřicí, tíhou sněhu, krupobitím, povodní a záplavou.

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuálně