KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spotřebitel a potraviny

01/04/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Českému spotřebiteli a jeho chování a návykům v oblasti spotřeby potravin je již řadu let věnována zvýšená pozornost a o problematice stravování bylo napsáno již mnoho článků a zpráv (často s velice protichůdnými názory).

Český spotřebitel a potraviny  – vztah  v  “ hledáčku“  výzkumu i vzdělávání
     Do letošního roku jsem se s uvedenou problematikou setkávala převážně na laické úrovni, v letošním roce jsem byla
zařazena do týmu, který řeší ministerstvem zemědělství přidělený tematický úkol (zadání vychází mimo jiné z výsledků
 činností Informačního centra bezpečnosti potravin). Základním obsahem úkolu je bezpečnost potravin a vzdělávání v
této oblasti.

článek autorky Ing. Jany Bačkovské