KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

XVII. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR

15/04/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Kongres bude opět rozdělen do dvou odborných bloků: Životní prostředí (Zelená úsporám pro starosty obcí a Nakládání s vodami) a Stav veřejných financí v době krize.

XVII. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR se uskuteční v rámci Mezinárodní veletrhu komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE (25.–27. 5. 2010) v úterý 25. května v Rotundě pavilonu A, tentokrát od 13 do 16 hodin. 
Kongres starostů a primátorů bude orientován také na oblast životního prostředí, chybět ale nebudou ani informace o stavu veřejných financích. Hlavní témata kongresu budou tedy tři.

První téma nese název Zelená úsporám pro starosty obcí. Svaz dlouhodobě usiluje o to, aby se jednoúčelově zřízený zvláštní dotační titul financovaný z prodeje emisních povolenek japonskému státu zabýval kromě podpory vlastníků nemovitostí provádějících energeticky úsporná opatření ve svých domech i podporou budov sloužících veřejným účelům, např. knihoven, škol, domů sociální péče apod. Důvodem je skutečnost, že právě energetický provoz těchto staveb je jednou z nejvíce zatěžujících položek rozpočtů měst a obcí. O vyjádření byl požádán Státní fond životního prstředí.

Ve druhé části se kongres bude zabývat problematikou nakládání s vodami. V Poslanecké sněmovně je projednávána velmi rozsáhlá novela vodního zákona, která má kromě jiného přinést postupné zvýšení poplatku za skutečně odebrané množství podzemních vod. Otázkou zůstává, jak se toto opatření promítne do cen vodného. Novela by rovněž měla přinést nástroje usnadňující řešení extrémního sucha a nedostatku vody pro zásobování obyvatelstva a jednotek hasičského sboru. Neméně podstatnou změnou by mělo být ujasnění výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, zejména vydávání povolení k nakládání s vodami a jeho prodlužování. Na toto téma bude diskuse se Zdeňkem Horáčkem, zástupcem ředitele odboru vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství.

Na kongresu ale nebude chybět ani blok věnovaný financování obcí. Loňský propad daňových příjmů ukázal slabá místa nejen v systému sdílených daní. Znovuobnovení činnosti pracovní skupiny pro novelu zákona o rozpočtovém určení souvisí rovněž s plněním priorit Svazu pro období 2009–2011. Informace o činnosti skupiny, o situaci veřejných rozpočtů, o záměrech v této oblasti podá zástupce ministerstva financí. Snad se podaří zajistit účast přímo ministra Eduarda Janoty, neboť jeho realistický pohled bude v době předvolebních slibů velmi potřebný.
Zdroj: SMO ČR

Zařazeno v Novinky