KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dovolená v Česku – to letí!

07/05/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Význam domácího cestovního ruchu roste i přes ekonomickou krizi.

Agentura CzechTourism představila v Malostranské besedě zatím největší kampaň na podporu domácího cestovního ruchu. Kampaň s názvem "Dovolená v Česku – to letí!" podpořil rovněž ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. 
Podle průzkumů téměř 60 % Čechů plánuje dovolenou v Čechách. Cílem kampaně je představit atraktivní možnosti trávení voleného času v tuzemsku. K realizaci kampaně pomohly evropské dotace z Integrovaného operačního programu. Téměř 70 mil. Kč bude použito na mediální kampaň, přestavbu portálu Kudy z nudy, vytvoření studijních materiálů pro výuku cestovního ruchu na školách či zavedení systému sledování návštěvnosti turistických informačních center. Portál Kudy z nudy umožnil provozovatelům podílet se aktivně na průzkumu spokojenosti s domácím cestovním ruchem. Tři čtvrtiny z nich očekávají právě od tuzemských cestovatelů největší zájem o jejich nabídku.
Zdroj: MMR