KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Posázaví – Posázavské kukátko

31/05/10

TISKOVÁ ZPRÁVA              Posázavské kukátko aneb kudy vedou koleje   Trať Posázavského Pacifiku je jedním z fenoménů regionu Posázaví. Naše společnost se pokusila zmapovat veškeré objekty na této trati. Tento záměr se neobejde bez spolupráce s vlastníky a správci železnice a přilehlých provozních objektů. Počítá se s podporou a součinností obcí, jejich obyvatel, občanských […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

        

 

 

Posázavské kukátko aneb kudy vedou koleje

 

Trať Posázavského Pacifiku je jedním z fenoménů regionu Posázaví. Naše společnost se pokusila zmapovat veškeré objekty na této trati. Tento záměr se neobejde bez spolupráce s vlastníky a správci železnice a přilehlých provozních objektů. Počítá se s podporou a součinností obcí, jejich obyvatel, občanských sdružení a dalších subjektů. Nemalou úlohu zde hrají různí „milovníci kolejí“ a nadšenci pro technické památky.

 

V rámci projektu Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní železnice Kolešovka, vzniknou dvě studie – využití vlakového nádraží v Týnci nad Sázavou a vlakové zastávky v Poříčí nad Sázavou. Během měsíce června bude připraven první návrh studie využití a proběhne projednání s kompetentními orgány, dotčenými spolupracujícími subjekty a občanskými sdruženími.

 

Během léta bude instalováno 10 map na zastávkách, kde Vám přiblížíme trať Posázavského Pacifiku. V měsíci září bude celkový projekt ukončen. Doufám, že se nám podaří přilákat na tuto krásnou trať další návštěvníky i z řad místních občanů, kteří mají tuto svojí „památku“ za humny.

 

Pro děti je na světě první posázavský pracovní sešit „Posázavské kukátko aneb kudy vedou koleje“, který mohou získat při cestě Posázavským Pacifikem, na výstavě o železnici v Regionálním muzeu v Jílovém, nebo na nějaké akci, kterou Posázaví o.p.s. pořádá, či přímo u nás v kanceláři. Rádi bychom tímto pracovním sešitem dětem a jejich rodičům přiblížili regionální trať, kterou opravdu stojí za to navštívit. Pokud pořádáte nějakou akci či soutěž pro děti a chcete jim dát nějaký regionální dárek, přijďte, neodmítneme nikoho a ještě Vám k tomu přidáme pexeso „Příroda Posázaví v obrazech“.

 

Naše společnost si klade za cíl zvelebení regionu Posázaví prostřednictvím projektů, které sama realizuje, nebo prostřednictvím dotací, které rozděluje místní akční skupina. Dále se snažíme propagovat náš krásný a klidný region a myslím, že v letošním roce se nám to daří, a to i díky Vám. Turistické noviny, brožura Posázaví 2010 jsou Vám k dispozici na jednotlivých informačních centrech v regionu či u spolupracujících subjektů, případně i přímo u nás v kanceláři.

 

Bohunka Zemanová

 

 

Kontakt pro další informace:

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

 

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.