KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Posázaví – projekty na cestě  k realizaci

31/05/10

TISKOVÁ ZPRÁVA              PROJEKTY NA CESTĚ K REALIZACI   Na Posázaví proběhlo další kolo příjmu žádostí do Strategického plánu Leader 2007 – 2013 (SPL). V 7. výzvě bylo od 7. dubna do 5. května 2010 přijato 17 projektů v celkové výši požadované dotace 16 294 727,- Kč. Projekty byly podávané do Fiche 1 na rozšíření ubytovacích kapacit […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

        

 

 

PROJEKTY NA CESTĚ K REALIZACI

 

Na Posázaví proběhlo další kolo příjmu žádostí do Strategického plánu Leader 2007 – 2013 (SPL). V 7. výzvě bylo od 7. dubna do 5. května 2010 přijato 17 projektů v celkové výši požadované dotace 16 294 727,- Kč. Projekty byly podávané do Fiche 1 na rozšíření ubytovacích kapacit (1 projekt), ve Fichi 3 na rekonstrukci budov sloužících k občanské vybavenosti (9 projektů), ve Fichi 4 na rekonstrukci objektů kulturního dědictví (3 projekty) a ve Fichi 5 na vzdělávání lidí v Posázaví (4 projekty).

Všechny projekty prošly administrativní kontrolou, kontrolou formální a věcné správnosti Žádostí o dotaci včetně příloh. V rámci doplnění neúplné dokumentace měli žadatelé možnost do pondělí 24. května 2010 doplnit a opravit všechny nedostatky. Po doplnění chybné dokumentace na Posázaví probíhá kontrola přijatelnosti projektů tj. kontrola souladu projektů s pravidly Programu rozvoje venkova, se Strategií regionu a s Fichemi.

 

Ani žadatelé nezahálejí, začínají se připravovat na obhajoby svých projektů. Tyto obhajoby jsou veřejně přístupné a může se na ně přijít podívat každý, koho zajímá rozvoj regionu Posázaví nebo ten, kdo hledá inspiraci pro své aktivity. Obzvláště přivítáme skeptiky, kteří si myslí, že se dotace v Posázaví rozdělují jen mezi „vyvolené“.

 

Veřejné obhajoby projektů se budou konat dne 8. června 2010 od 8:30 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, budova piaristické koleje, Benešov. Volba formy prezentace je jen na žadateli. Může využít počítačové prezentace, krátký film nebo názornou modelovou ukázku. Žadatelé budou mít k dispozici počítač, LCD projektor i DVD přehrávač.

 

Na prezentaci projektu má žadatel 5 minut, 5 minut je určeno výběrové komisi k položení doplňujících otázek vztahujících se k projektu a dalších 5 minut bude mít na své otázky veřejnost – tedy ostatní žadatelé i novináři. Zasedání výběrové komise, na kterém budou jednotliví komisaři bodovat projekty podle předem známých kritérií, bude následovat po veřejných obhajobách. Výběrová komise bude mezi projekty rozdělovat 11 009 413,- Kč. Výsledky a seznam projektů doporučených k financování bude z tohoto zasedání znám následující den. Konečné rozhodnutí o podpoře projektů čeká na Programový výbor, který bude zasedat dne 15. června 2010.

 

Marie Škvorová

 

 

Kontakt pro další informace:

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

 

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.