KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Polabské kroje

27/05/10

Seznámení veřejnosti s projektem Polabské kroje v obci Sokoleč, dne 22. května 2010 při příležitosti národopisné akce Staročeské máje     Obec Sokoleč po 12 letech obnovila vesnickou tradici Staročeské máje. Na její přípravě se podílela téměř celá obec. Již od ranních hodin procházel obcí Staročeský májový průvod, kde místní mládež v krojích tančila před každým domem […]

Seznámení veřejnosti s projektem

Polabské kroje

v obci Sokoleč, dne 22. května 2010 při příležitosti národopisné akce

Staročeské máje

 

 

Obec Sokoleč po 12 letech obnovila vesnickou tradici Staročeské máje.

Na její přípravě se podílela téměř celá obec. Již od ranních hodin procházel obcí Staročeský májový průvod, kde místní mládež v krojích tančila před každým domem nezadané dívky. Vchod do tohoto domu strážili drábové s halapartnou, před „cikánkami“ a klauny, kteří se snažili uloupit co se dalo a nedovolili nikomu odejít, aniž by se vykoupil. Průvodem projížděla obecní šatlava, do které četníci zavírali nově příchozí, ale i rodiče dívek, u jejichž domu se právě tančilo. Uvěznění se museli následně vykoupit na svobodu. Průvod uzavíral kočár tažený koňmi, jež vezl krále, královnu, kecala a ctihodného soudce. Průvod se v odpoledních hodinách sešel okolo hlavní máje, kde děti z mateřské a základní školy tančily tanec Česká beseda v dobových krojích, stejně tak jako místní mládež. Následoval soudní tribunál, kde byl odsouzen a „popraven“ král, za to že neuhlídal pořádek ve vsi a neobhájil svou vládu nad obcí, která mu byla na ten den svěřena starostou Sokolče.  

Na závěr byla máje vydražena a novým majitelem pokácena.

Utržené peníze z celého dne přispějí na podporu občanské vybavenosti vesnice Sokoleč.

 

Při této příležitosti byl veřejnosti představen připravovaný projekt Spolupráce do Programu rozvoje venkova, s názvem  „Polabské kroje“.  Cílem projektu je oživení národopisných akcí. Za tímto účelem budou zprovozněna tři muzea a půjčovny regionálních lidových krojů, jedno v Podlipansku a dvě na Mělnicku a bude vypracována studie národopisných akcí a aktivit s popisem a kresbami krojového svátečního i pracovního oblečení, dle dochovaných záznamů. Studie bude volně přístupná pro veřejnost a vzdělávací instituce.

„Připravovaný projekt měl mezi dotazovanými příznivý ohlas a projekt velmi podporují“  říká manažerka projektu Iveta Minaříková z Místní akční skupiny (MAS) Podlipansko. Dále pokračuje: „Projekt připravujeme ve spolupráci s MAS Vyhlídky z Mělníka, která má také pozitivní ohlasy na myšlenku rozdýchat podobné tradiční akce v obcích, které třeba jen neví jak na to“.