KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povinnost podnikatelů – chovatelů hospodářských zvířat

04/05/10
Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Informace Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj

Dle zákona č. 166/1999Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění § 5 odst. (2) je povinností chovatele, který chová jako podnikatel hospodářská zvířata pro účely podnikání dle písm. d) zpracovat a aktualizovat podle schválených zásad (§44 odst. 1 písm.c) pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace, a v souladu s celostátním programem tlumení jedné nebo více nákaz , nemocí přenosných ze zvířat na člověka  a původců těchto nákaz a nemocí vlastní ozdravovací program, předložit jej ke schválení krajské veterinární správě a podle tohoto programu.

 

 Vzor pohotovostních plánů je ke stažení na stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz – v sekci zdraví zvířat – pohotovostní plán, kdy část 1 se vypracuje vždy, část 2 zvlášť na každé hospodářství, část 3 je určena pro zpracovatele živočišných produktů.

 

MVDr. Eva Šašková
inspektor pro welfare

 

Zařazeno v Živočišná výroba