KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Včelstva citlivější

07/05/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Proti varroáze nepolevovat.

Letos je po vyšetření měli z úlů, tj. toho co smete na jejich dně, zřejmé, že i letos je situace příznivá, 46 % stanovišť je bez nálezu původce varroázy (tj. míst, kde jsou umístěny úly) a pouze 11 % stanovišť s výskytem tří roztočů na včelstvo.
V porovnání s rokem 2008, kdy na základě uplatňování důsledných ozdravovacích opatření, došlo k výraznému zvýšení počtu stanovišť bez nálezu roztočů (58 %), je to za poslední léta druhý nejlepší výsledek. Jelikož ale zdravotní stav včelstev negativně ovlivňují změny klimatu, působení pesticidů či smog v prostředí, jsou více citlivé na působení roztoče Varroa destructor. A následkem toho jsou i mnohem vnímavější k dalším nákazám, například jde o nosemózu, houbové onemocnění, které způsobuje Nosema ceranae, popř. Nosema apis.
Proto je třeba v krocích proti varroáze nepolevovat. Státní veterinární správa ČR prostřednictvím krajských veterinárních správ včelaře zavazuje, aby postupovali při ošetření včelstev v letošním roce úplně stejně jako v uplynulém roce. Zároveň upozorňuje i na nutné kontroly možné rezistence roztočů. Zásady tlumení varroázy jsou podrobně uvedeny www.svscr.cz.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

 

Zařazeno v Živočišná výroba