KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hospodaření od ledna  do dubna 2010 – Lesy ČR

16/06/10

TISKOVÁ ZPRÁVA   Lesy ČR vydělaly o miliardu více než loni HV za leden až duben:  1 miliarda 408 milionů korun Hradec Králové, 2. června  2010 – Lesy České republiky dosáhly za první čtyři měsíce roku 2010 hospodářský výsledek ve výši 1.408 miliardy korun. To je o více než 1 miliardu korun vyšší výsledek než […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Lesy ČR vydělaly o miliardu více než loni

HV za leden až duben:  1 miliarda 408 milionů korun


Hradec Králové, 2. června  2010 Lesy České republiky dosáhly za první čtyři měsíce roku 2010 hospodářský výsledek ve výši 1.408 miliardy korun. To je o více než 1 miliardu korun vyšší výsledek než za stejné období loňského roku.

Výsledek hospodaření z hlavních činností podniku (bez zisku z prodeje nemovitostí a bez zisku z finančních operací) dosahuje 1,2 mld. Kč, a to přesto, že podnik musel začátkem roku likvidovat kalamitní škody z konce roku 2009 způsobené těžkým sněhem na porostech a nebývale dlouho ležící  sněhová pokrývka ztěžovala přístup do lesa a práce v lesích.

 

„Mimořádně pozitivní výsledek hospodaření je dán zejména poklesem nákladů podniku jako efektu realizovaných úsporných a optimalizačních opatření v rámci restrukturalizačního programu, přijatého vedením podniku na jaře 2009, a to při dodržování všech zásad správné péče o trvalou hodnotu lesa a všech jeho funkcí. K dosaženému výsledku přispěla i optimalizace struktury a objemu těženého dříví a zlepšení jeho průměrné prodejní ceny. Tržby podniku meziročně stouply o 40%,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

 

Hospodářského výsledku bylo dosaženo bez omezení nákladů na veřejně prospěšné funkce lesa a na řádnou péči o les, na tyto účely Lesy ČR vynaložily za první čtyři měsíce roku 270 milionů korun, a to například na úpravu vodních toků, rekonstrukci lesních cest, výstavbu cyklostezek a pěších stezek.

 

Lesy ČR hospodaří na svěřeném majetku efektivně a s péčí řádného hospodáře. Prvořadým zájmem vedení podniku je řádná péče o les a ostatní svěřený majetek, a to s maximálním ekonomickým efektem ve prospěch vlastníka majetku, kterým je stát, a ve prospěch veřejnosti.

 

Lesy ČR jsou podnikatelský subjekt, hospodařící se ziskem, bez závislosti na financování ze státního rozpočtu, plní veřejné osvětové zájmy, realizuje obecně prospěšné aktivity, organizuje akce pro veřejnost, buduje naučné stezky, provozuje výchovně vzdělávací zařízení a nese veškeré náklady na zajištění těchto aktivit.  

 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Novinky a akce